Mobiliteitsplan 2040 ter inzage

Het mobiliteitsplan 2040 is een geupdate versie van het mobiliteitsplan 2025. Het ligt nu ter inzage.

Het is een update, maar er is behoorlijk veel gewijzigd. Het is de moeite om het door te kijken. Wat zijn de grootste wijzigingen:

  • Veel meer aandacht voor het OV netwerk in en rondom Utrecht
  • Steviger visie op fietsverkeer, in en rondom Utrecht. Nieuwe routes om het centrum, aansluiting op regionaal fietsnetwerk.
  • Verder terugdringen van autoverkeer en parkeren in de buurt door P&R plaatsen op afstand.

Bekijk het mobiliteitsplan 2040
Lees de samenvatting van het mobiliteitsplan 2040 (pdf, 1,2 MB)

De verkeerswerkgroep werkt samen met andere verkeerswerkgroepen rondom Noordwest Utrecht in denktank ‘Het Wiel’. We schrijven een reactie op het plan dat we natuurlijk hier zullen publiceren.

Programma van eisen herinrichting Oudenoord – Kaatstraat

Het programma van eisen voor de 1ste fase herinrichting Oudenoord – Kaatstraat (onderdeel Votulast) en richting David van Mollem is gereed voor inzage.

De Oudenoord en de route vanaf de Kaatstraat richting Kardinaal de Jongweg (Votulastroute) wil de gemeente aantrekkelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers. We willen er ook een prettigere omgeving maken voor de bewoners. We gaan hierin nu een eerste stap zetten: het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat opnieuw inrichten.

Wat gaat er gebeurden:

  • Auto’s kunnen straks niet meer afslaan vanaf de Oudenoord richting de Kaatstraat. Fietsers, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten kunnen nog wel rechtsaf slaan.
  • Om de veiligheid op de David van Mollemstraat en de Draaiweg te verbeteren worden daar fietsstroken verbreed of toegevoegd. Ook komen er nieuwe oversteekplaatsen.
  • Op de Zeedijk draait de rijrichting om.

Bekijk het programma van eisen nieuwe inrichting kruispunt Oudenoord-Kaatstraat (pdf, 960 kB)

Meepraten kan en bevelen we van harte aan! Er zijn digitale inloopspreekuren. Aanmelden kan via de website

Data: 
26, 27 of 28 januari 2021

Tijden:
19.30 – 20.00 uur
20.00 – 20.30 uur
20.45 – 21.15 uur
21.15 – 21.45 uur  

Proef met parkeerverbod bij scholen van start

Ze hadden het aangekondigd en vanmorgen ging het van start. Een proef met een parkeerverbod voor ouders die hun kind met de auto naar school brengen. Bij basisscholen in de Utrechtse Staatsliedenbuurt en Lunetten kan het niet meer. ,,Kinderen en ouders moeten zich veilig voelen bij school.” 

https://www.ad.nl/utrecht/auto-parkeren-voor-school-om-kind-af-te-zetten-kan-niet-meer-bij-deze-utrechtse-scholen~a3b3df07/

‘Wij zijn teleurgesteld in de lage verkeersambitie voor Noordwest’

Overgenomen uit de Noordwester

De verkeerswerkgroepen in Ondiep en Pijlsweerd zijn niet gelukkig met de verkeersplannen van de gemeente Utrecht. Het ontbreken van ambitie en concrete maatregelen om de verkeersoverlast en verkeersveiligheid in Noordwest aan te pakken is beide bewonersorganisaties een doorn in het oog. Ze roepen de gemeente op minder te praten, meer actie te ondernemen en met een netwerkvisie te komen. 

De afgelopen jaren heeft de gemeente enkele grote ambitieuze plannen in voorbereiding genomen die allemaal van invloed zijn op het verkeer in Ondiep en Pijlsweerd. Denk hierbij aan de Westelijke Stadsboulevard met het Fris Alternatief rondom het Thomas à Kempisplantsoen, de herinrichting van het Westplein en de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). In de wijk spelen nog de projecten Amsterdamsestraatweg en Oudenoord Zuid waar al jaren plannen voor worden gemaakt en waar, volgens de verkeerswerkgroepen, te weinig voortgang wordt geboekt. Dan is er ook nog de nodige nieuwbouw, zoals Wisselspoor, Cartesiusdriehoek en het Daalsepark.

In juni heeft de gemeente de uitkomsten van een studie gepresenteerd waarin onderzocht is of alle plannen uitvoerbaar zijn zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid en leefbaarheid in Noordwest (zie ook artikel Jan Wijmenga van de ChristenUnie op de voorpagina, red.). In een reactie aan de gemeenteraad en het college, hebben de verkeerswerkgroepen aangegeven teleurgesteld te zijn in de lage ambitie en het afwezig zijn van concrete plannen voor Ondiep en Pijlsweerd en omliggende wijken. “Er is van alles bekeken en doorgerekend, maar de scenario’s die aan bod komen, zijn alleen maar aan de randen van Noordwest. We missen een integraal visieplan”, aldus Bouwe van den Ende van de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd.

Daarnaast steekt het de werkgroepen dat er alleen geredeneerd wordt vanuit de automobilist en er te weinig aandacht is voor fietsers en voetgangers. “Het wordt ook tijd dat de gemeente het voornemen om overal in de buurt 30 kilometer per uur in te voeren, nu eindelijk eens uitvoert”, vindt Koen Warmink van de Verkeerswerkgroep Ondiep. “Het zou de gemeente sieren wanneer wegen en kruispunten in het verkeer nu al veiliger ingericht zouden worden door onder meer de allang beloofde aanpassingen zoals pleinen en extra maatregelen op de Amsterdamsestraatweg uit te voeren.” Van den Ende vult aan: “Die maatregelen leiden tot ander gedrag dan de kop en staart weer aan te pakken (kruispunt ASW-Marnixplaan & ASW-Paardenveld).”

Samen met andere verkeersgroepen uit Noordwest, hebben de verkeerswerkgroepen begin juli een gezamenlijke reactie gestuurd aan het college en de gemeenteraad waarin nadrukkelijk opgeroepen wordt tot actie. “Er wordt al heel lang gepraat over allerlei plannen, maar zonder concrete maatregelen en zonder netwerkvisie en een idee waar te beginnen met het uitrollen van het beleid. Wij roepen de gemeente dan ook op ambitie te tonen met een netwerkstudie in de geest van een leefbare gezonde stad!”

Tekst: Rob Steinebach en Thijs-Jan Lanning

We zijn weer online

Door technische redenen is de vorige website helaas niet meer toegankelijk. Maar elk nadeel heeft een voordeel: We maken een frisse start!

In de komende tijd kun je meer verwachten over:

  • Ontwikkelingen Amsterdamsestraatweg
  • Ontwikkelingen Oudenoord-Kaatstraat-David van Mollemstraat
  • Ontwikkelingen hoofdfietsroute door Pijlsweerd incl fietsbrug Sluis
  • Mobiliteitsplan 2040

En er volgt vast nog meer.