Functioneel ontwerp herinrichting Amsterdamsestraatweg ter inzage

Op 14 september 2021 heeft de gemeente Utrecht het functioneel ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg gepubliceerd.  Tot 7 oktober 2021 heeft u tijd om op het ontwerp te reageren.

Maak gebruik van de mogelijkheid te reageren

In deze brief geven we vanuit de verkeerswerkgroep Pijlsweerd onze visie, en enkele aandachtspunten op het functioneel ontwerp. Die zullen we onder de aandacht brengen van de gemeenteraad.

Omdat de Amsterdamsestraatweg (hierna afgekort als: ASW) een belangrijke weg in Pijlsweerd is, roepen we u op ook gebruik te maken van de mogelijkheid van een reactie. We geven in deze brief wat suggesties.

Waarom wordt de Amsterdamsestraatweg opnieuw ingericht?

Er zijn verschillende redenen om de ASW in te richten. Allereerst de onveiligheid. Het gevoel van onveiligheid door hard en roekeloos rijdende auto’s en drukke fietspaden in combinatie met slechte oversteekbaarheid zijn al jaren een doorn in het oog van bewoners van Pijlsweerd en Ondiep. Daarnaast is de kwaliteit van de woon- en werkomgeving slecht, en is het groen in armetierige staat.

Hier vindt u de plannen

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordwest/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/amsterdamsestraatweg/amsterdamsestraatweg-opnieuw-inrichten-straat/

  • Een PDF document waarin het plan en de tekeningen staan
  • Een filmpje waarin Pieter Prins (Projectleider) het ontwerp toelicht
  • Een link om te reageren