Autoluwe herinrichting Weerdsingel WZ: Sluitstuk van de Stadsbuitengracht

Op 15 januari 2023 schreven we deze brief aan de gemeenteraad Utrecht, waarin we vragen om de Weerdsingel WZ veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.

Geachte leden van de raad,

In 2000 lieten we weer water lopen in de Weerdsingel WZ; we waren het trotse begin van het prachtige project voor herstel van de Stadsbuitengracht. De Maliesingel, Wittevrouwensingel en de Catharijnesingel zijn een feestje om over te lopen of te fietsen. Het verkeer is daar in balans, en de inrichting past bij de kwaliteit die de singel hoort te hebben. Nu wordt het tijd om de Weerdsingel WZ die autoluwe inrichting te geven. Want dan is de cirkel rond.

Het minst prettige stuk van het ‘rondje singel’

De Weerdsingel WZ heeft veel autoverkeer doordat het een verbinding maakt tussen verschillende stadsdelen. Er wordt hard gereden en er is veel vrachtverkeer.

 • Uit metingen van de Gemeente blijkt dat maar liefst 85% van het verkeer er te hard rijdt. De knijp zorgt voor hard optrekkend verkeer wat z’n snelheid behoudt over de asfaltspiegel die geen snelheidsmaatregelen kent. De politie zegt niet te willen handhaven op snelheid doordat de weg niet ingericht is voor de toegestane 30km/h. Als voetganger de weg oversteken om het wandelpad langs het water op te zoeken voelt levensgevaarlijk.
 • Er rijdt veel vrachtverkeer in beide richtingen, omdat de Monicabrug de enige brug is die toegang biedt  richting Wijk C. Dit leidt tot gevaarlijke situaties: met name als twee vrachtwagens elkaar passeren  is de gehele breedte van de weg nodig. Geparkeerde auto’s worden regelmatig beschadigd, fietsers worden klem gereden.

Dat maakt de Weerdsingel WZ voor de andere gebruikers: voetgangers, fietsers, bewoners, minder veilig en minder prettig, terwijl er zoveel potentie is.

Want in een verbeterde situatie:

 • … kunnen ouders er hun kinderen veilig laten fietsen naar de twee basisscholen in de straat. Gezien de groei op beide scholen, is fietsveiligheid een belangrijk aandachtspunt.
 • … is er veel meer capaciteit voor fietsers ‘om de noord’ omdat de route onveilig is, wordt deze capaciteit onbenut. Dat de toch al drukke en smalle Herenweg nu de primaire route door Pijlsweerd wordt, is niet alleen onlogisch, maar ook onverantwoord op de langere termijn. 
 • … is er meer contact tussen buurtbewoners op straat, omdat het prettig is om op de straat te verblijven. We kennen nu meerdere voorbeelden van gezinnen die vanwege de autodruk ervoor kiezen te verhuizen. De binding en levendigheid op straat ontbreekt.

Maak het rondje om de singel af

We zouden graag zien dat de Weerdsingel WZ zich ontwikkelt als een prettig stuk Stadsbuitengracht waar het veilig is en fijn om te fietsen en te lopen, zoals de eerder genoemde Maliesingel en Wittevrouwensingel. Waar bewoners en bezoekers volop genieten kunnen van het water en groen en met plezier buiten verblijven. Waar de basisscholen veilig te bereiken zijn door kinderen op de fiets. Zodat de Weerdsingel WZ één geheel vormt met de Weerdsingel OZ en andere straten rondom de Stadsbuitengracht.

In lijn met het mobiliteitsplan 2040

Als we het mobiliteitsplannen 2040  erop naslaan, dan is de Weerdsingel WZ een zogenaamd Zone A gebied, waarvoor geldt:

 • Fietser en voetganger zijn hoofdgebruiker
 • Autoverkeer heeft nooit prioriteit
 • Maatwerk voor logistiek verkeer
 • Een weginrichting die past bij een verkeersluwe woonstraat waar maximaal 30km/h gereden wordt

Hieruit concluderen we dat het wel degelijk de ambitie is van de Gemeente Utrecht om de Weerdsingel WZ in te richting zoals ook de andere singels om de Stadsbuitengracht.

Daarbij: De Weerdsingel WZ is de route bij uitstek voor fietsverkeer om de noord vanuit de richting Westplein om daarmee de route door het centrum te ontlasten.  Een prioriteit van dit college.

Geen halve maatregelen

In 2010 is de knip Monicabrug een knijp geworden. Dit heeft weliswaar een korte termijn probleem van luchtverontreiniging weggenomen, maar heeft voor leefbaarheid en veiligheid van weggebruikers en omwonenden onvoldoende gedaan.

De eerdere herinrichting waarbij aan één zijde van het asfalt een fietspad is gecreëerd, maar weliswaar geleid tot wat meer fietsers, maar voelt niet veilig. Niet voor de fietsers, maar ook niet voor automobilisten. De huidige inrichting is een halve oplossing. Destijds was een knijp het best haalbare, maar de tijden zijn veranderd.

Uit gesprekken met de Gemeente begrijpen we dat de verkeersintensiteit op dit moment nog te hoog is om een herinrichting te starten. En dat we eerst moeten afwachten of de herinrichting van het Lombokplein en het rechtsaf-verbod richting Kaatstraat de intensiteit voldoende omlaag brengt. Maar we zien voldoende aanleiding om niet af te wachten, en de zaak in gang te gaan zetten.

Vragen

Welke korte-termijn ‘no regret’ maatregelen zijn mogelijk om de veiligheid te verhogen?
We denken hierbij bijvoorbeeld aan:

 • een klinkerpleintje ter hoogte van de Singelstraat voor een betere oversteekbaarheid en verlaging van de snelheid (zoals op ASW);een permanent verkeersdisplay in 2 richtingen (deze is voor 1 richting al toegezegd door de verkeerswijkadviseur);
 • het toevoegen van een midden-streep of andere belijning of symbolen op het wegdek om de snelheid te laten minderen.

Kunt u een start maken met planvorming om de Weerdsingel WZ in te richten als A-Zone?

 • Begin met het maken van schetsen voor de toekomstige herinrichting zodra de verkeersintensiteit het toelaat; is het mogelijk om een straatprofiel zoals de Wittevrouwensingel in te passen? Betrek bewoners hierbij;
 • Onderzoek of de benodigde verkeersintensiteit daadwerkelijk bereikt wordt met de maatregelen op het Lombokplein en afslagverbod Kaatstraat;
 • En zo niet, onderzoek effecten van alternatieven zoals het herrouteren van (vracht)verkeer over de Paardenveldbrug en/of Vredenburgknoop, het instellen van eenrichtingsverkeer in de straat, of het (gedeeltelijk) knippen ter plaatse van de Monicabrug.


We gaan graag het gesprek aan.
En alvast hartelijk dank voor uw reactie.