Bewoners Pijlsweerd teleurgesteld: Knijp Monicabrug nog steeds niet afgerond

PERSBERICHT 5 feb 2018 – De knijp Monicabrug die aan het begin van deze collegetermijn is uitgevoerd is 3 jaar later nog steeds niet afgerond. Ondanks meerdere toezeggingen van het college blijft Pijlsweerd vlak voor de nieuwe verkiezingen zitten met files op de Oudenoord, een lelijke ‘tijdelijke’ verkeersbarrière en een verkeerslicht waardoor vrijwel continu door rood wordt gereden. Verzoeken van bewoners om actie worden beantwoord met stilte. Naar verluid omdat er onenigheid is tussen de collegepartijen over de te nemen maatregelen.

In 2015 is de Knijp Monicabrug uitgevoerd met als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit op de Weerdsingel WZ. Tegelijk zijn er paaltjes geplaatst op diverse plaatsen in Pijlsweerd om sluipverkeer tegen te gaan. In 2016 rapporteert de gemeente Utrecht dat de maatregel ‘in belangrijke mate functioneert als beoogd’ (zie p5).

Uit diverse metingen blijkt dat de Knijp Monicabrug ongewenste neveneffecten heeft. De bewoners van Pijlsweerd geven aan dat er meer files op de Oudenoord en Kaatstraat zijn; de oversteekbaarheid is verder verslechterd; de Oudenoord voelt onveilig door asociaal verkeersgedrag. De leefbaarheid in het gebied is achteruitgegaan. Voor veel Pijlsweerders is de looproute naar de binnenstad langs deze stinkfile. Een verkeerstelling in 2017 bevestigt dat er nog veel te veel doorgaand verkeer door Pijlsweerd rijdt. Verkeer dat files en stank veroorzaakt.

De Verkeerswerkgroep Pijlsweerd heeft in 2017 verschillende malen tevergeefs aangedrongen iets te doen aan de situatie. De gemeente heeft immers 800.000 euro budget beschikbaar om de Oudenoord aan te passen, en er zijn diverse ontwerpen ontwikkeld samen met bewoners.

Gijsbert Croes (zelf bewoner en lid Verkeerswerkgroep Pijlsweerd):

“We voelen ons niet serieus genomen en in de kou gezet. De Oudenoord is een belangrijke toegangsweg voor Pijlsweerd en moet zeer vaak worden overgestoken door fietsers en voetgangers. Veiligheid is van levensbelang”.

Bewoners roepen het college op om prioriteit te geven aan een correcte afronding van de knijp Monicabrug zoals beloofd.

Lees verder: Publicatie: Milieunorm gehaald, leefbaarheid Pijlsweerd verslechterd waarin we een analyse doen van de huidige situatie en de integrale aanpak adviseren.