Oproep aan de raad: Start nog voor de zomer met herinrichting Oudenoord & Kaatstraat

(Brief aan de Raad tbv RIA 2 februari 2017) UPDATE: 2 Feb 20:07

Geachte raadsleden,

Ik wil beginnen u van harte feliciteren met het succes van de knijp Monicabrug. Het verkeer op de Weerdsingel WZ is afgenomen, waardoor de luchtkwaliteit ter plaatse binnen de norm valt.

De champagne kan helaas nog niet open
Onze eigen analyse laat zien dat er een 20% afname in zuidelijke richting is, maar 33% toename in noordelijke richting. Wat is er gewonnen? Filevorming en asociaal verkeersgedrag hebben ertoe geleid dat bewoners in Pijlsweerd sinds de knijp in 2015 ontevreden zijn: Ze voelen zich onveiliger en de leefbaarheid is verslechterd. De 3-meting laat op dit punt geen verbetering ten opzichte van eerdere metingen zien. Integendeel.

Stilstand betekent ook hier: achteruitgang.

Wanneer gaat de schop de grond in?
Alle partijen zijn het erover eens: De klus ‘knijp’ is nog niet klaar. Weliswaar is het aantal verkeersbewegingen kleiner, nog steeds hebben we te maken met naar schatting zo’n 2.500 auto’s doorgaand verkeer per etmaal. De filevorming rondom de Weerdsingel is daardoor groter dan voorzien. Asociaal verkeersgedrag is schering en inslag.

Integrale aanpak

Alleen lokaal knijpen bij de Monicabrug is onvoldoende gebleken. Er zal gedoseerd geknepen moeten worden op het hele traject rondom de Monicabrug. Een gebiedsknijp. Te beginnen met herinrichting Kaatstraat en Oudenoord, en daarna doortrekken over de as Adelaarstraat tot aan de Kardinaal de Jongweg. Geheel in lijn met de ontwikkelkoers Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen. Alleen zo kun je structureel het verkeer in goede banen leiden en de noordelijke entree tot het centrum aantrekkelijk, zelfs uitnodigend te maken.

De ontwerpen Oudenoord zijn gemaakt, de financiering is rond. Wat houdt u tegen? Graag wil ik u vanavond dringend oproepen om nog voor deze zomer te starten met herinrichting van de zuidelijke Oudenoord en de Kaatstraat.

Ambtelijke twijfel

In voorbereidende gesprekken constateren we ambtelijke twijfel over de uitvoering: Gaan we de Oudenoord en Kaatstraat nu met voorrang herinrichten, of eerst nog meer metingen doen om een integraal plan voor de genoemde as te maken en dan de schop de grond in?

De Verkeerswerkgroep Pijlsweerd twijfelt niet.

Nú starten met de Oudenoord en Kaatstraat, en in het kielzog aanpakken van de as Oudenoord – Kaatstraat – Adelaarstraat – tot aan de Kardinaal de Jongweg, is de best denkbare aanpak. Pak het probleem stap voor stap aan, van binnen naar buiten. En durf te experimenteren.

Precies in lijn met Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen
Door het herinrichten van de Oudenoord en Kaatstraat zal deze enige tijd slechter bereikbaar zijn en nog onaantrekkelijker zijn voor doorgaand verkeer. Dit is een unieke kans om via slimme lussen inzicht te krijgen in de verkeerssituatie, bijvoorbeeld in de Vogelenbuurt. Daarnaast kan verbeterde bewegwijzering doorgaand verkeer netjes en definitief om Pijlsweerd en Ondiep leiden over de daartoe aangewezen wegen in de ontwikkelkoers 3x Slim.

Conclusie
De knijp Monicabrug heeft – behalve voor bewoners aan de Weerdsingel – flinke negatieve gevolgen. Daar is iedereen het over eens. Start zo snel mogelijk met herinrichting van Oudenoord en Kaatstraat, knijp ook op andere punten in het gebied verbeter de bewegwijzering en leer van de effecten. Alleen zo zal doorgaand verkeer definitief om Pijlsweerd en Ondiep kunnen worden geleid en maken we de noordelijke entree van het centrum aantrekkelijk, zelfs uitnodigend.

Namens kernteam Verkeerswerkgroep Pijlsweerd,

Gijsbert Croes
Bouwe van den Ende

Zie ook: Publicatie: Milieunorm gehaald, leefbaarheid Pijlsweerd verslechterd waarin we een analyse doen van de huidige situatie en de integrale aanpak adviseren.

 

Tagged: