Publicatie: Milieunorm gehaald, leefbaarheid Pijlsweerd verslechterd

De Verkeerswerkgroep Pijlsweerd heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan een eigen publicatie (download) over de situatie rondom de Knijp Monicabrug. Aanleiding is de kritiek van omwonenden in Pijlsweerd over de lange files op de Oudenoord en het asociale en onveilige gedrag van veel automobilisten. Hebben zij gelijk?

Resultaten eigen onderzoek

Na eigen onderzoek van de verkeerswerkgroep Pijlsweerd concluderen we: De milieunorm op de Weerdsingel WZ is weliswaar gehaald, maar de verkeersituatie rondom Pijlsweerd is sterk verslechterd. De Knijp Monicabrug heeft grote negatieve effecten op de veiligheid en leefbaarheid. Aldus metingen en ervaringen van bewoners.

Grote nadelige gevolgen over een groter gebied

De verslechtering van de situatie beperkt zich niet tot de directe omgeving van de Monicabrug. Er zijn nadelige effecten vanaf de Daalsetunnel, over de Oudenoord tot aan de Adelaarstraat.

Aanvullende acties nodig

We concluderen dat de resultaten van het project ‘Knijp Monicaburg’ negatief uitvallen en dat er aanvullende acties nodig zijn. We roepen op tot snelle structurele verbetering van verkeersveiligheid en leefbaarheid. We denken aan een integrale benadering in een groter plangebied.

Download hier de volledige publicatie 
'VWG Pijlsweerd - Milieunorm gehaald, leefbaarheid verslechterd' (PDF, 7.4MB).

Achtergrondinformatie kunt u krijgen via Pieter Wolbers (verkeerswerkgroeppijlsweerd@gmail.com).