Middengeleider op Oudenoord

Dit bericht is opgesteld door Like van der Ham, namens de Gemeente Utrecht, en plaatsen we hier vrijwel integraal door ter kennisgeving. De verkeerswerkgroep heeft zich op dit moment nog geen mening gevormd over deze maatregel. 

De afgelopen jaren, en vooral na invoering van de verkeersdosering bij de Monicabrug heeft het maken van U-bochten op de Oudenoord tot onveilige verkeerssituaties geleid. Op vrijdag 20 mei 2016 plaatst de gemeente Utrecht daarom op de Oudenoord tussen de Kaatstraat en Weerdsingel Westzijde een tijdelijke middengeleider (figuur onder). Blijkt deze oplossing effectief, dan zal het op de lange termijn een permanente oplossing worden.

image001

Figuur 1: middengeleider op Oudenoord

De  tijdelijke middengeleider zal bestaan uit barrière elementen, die vanaf een vrachtwagen op de weg worden geplaatst. Tijdens het plaatsen van de barrière elementen is de rijstrook hier direct naast geblokkeerd door deze vrachtwagen. Het verkeer zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door twee verkeersregelaars langs de vrachtwagen geleid worden, en om de overlast te beperken wordt pas na de ochtendspits begonnen.

De maatregel om verkeer wat op het laatste moment rechtsaf gaat vanaf de Oudenoord naar de Weerdsingel zal in juni aangelegd worden.

Afzetting rijstrook Oudenoord om filevorming Kaatstraat tegen te gaan

Daarnaast zal een rijstrook op Oudenoord (figuur boven), komende vanaf Nijenoord afgezet worden. Door deze maatregel ontstaat er meer ruimte voor het verkeer dat vanaf de Kaatstraat de Oudenoord op draait. Doel is de filevorming op de Kaatstraat tegen te gaan.

Driemeting naar effecten van de verkeersdosering bij de Monicabrug

De voorbereiding voor de driemeting zijn in volle gang. Vandaag is gestart met de slangtellingen in Ondiep, de Weerdsingel Westzijde en een aantal straten in Pijlsweerd. Vanaf 13 juni staat de enquête online, en de verkeerstellingen van de verkeerslichten van juni zullen gebruikt worden. Eind september verwachten we de resultaten te kunnen presenteren.