Klein Neude: Verkeer, Verblijven en Ondernemen 

Woensdag 11 mei 2016 – Het verbeteren van de oversteekbaarheid over de ASW ter hoogte van de Boorstraat en deze een eigen karakter geven binnen de Ontwikkelstrategie waar verblijven, verkeer en prettig ondernemen samen gaan. Het initiatief van Tom de Zeeuw is ontworpen en wordt gesteund door bewoners, ondernemers en de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd. 

Verblijven door de denkbeeldige lijn uit het Bethlehempark door te trekken over de ASW tot in het park achter het plein op de Boorstraat met een kwalitatieve inrichting en vrij van overlast.

Verkeerssituatie inrichten op geen stoplichten met het accent op fietsstromen en voetgangers en waarbij auto’s te gast zijn op de ASW.

Ondernemen door openbare ruimte te benutten voor terrassen voor bewoners uit Pijlsweerd en passanten over de ASW. Bereikbaar voor een ieder en kort parkeren door de blauwe schijf.

Download het plan in PDF: 20160511 Booklet

Verblijven 

 •  Uitnodigend voor een ieder
 •  Einde aan overlast
 •  Veel zonuren
 •  Terrassen
 •  Een lijn uit het park over de ASW

Door de nadruk op de verblijfsruimte wordt het aantrekkelijk voor bewoners en ondernemers. Een levendige uitstraling heeft een dempend effect op rijsnelheden op de ASW, beter passend bij een 30km zone.

Ondernemen 

 •  Bereikbaar voor iedereen
 •  Parkeren met blauwe schijf
 •  Ruimte voor terrassen
 •  Binding met Pijlsweerd
 •  Bredere trottoirs

Aantrekkelijk ondernemen doordat passanten en bewoners vaker op dit gedeelte van de ASW zullen verblijven. Een uitnodigende omgeving en sociale veiligheid doordat bewoners aanwezig zijn.

Verkeer 

Integrale aanpak van de oversteek waar geen verkeerslichten benodigd zijn. Oversteken voor fietsers en voetgangers afgestemd op de verkeersstromen. Auto te gast op de ASW met goede bereikbaarheid. Kort parkeren met blauwe schijf en lang parkeren in de zijstraten. Hierdoor meer verblijfsruimte.

 •  Verbeteren oversteekbaarheid
 •  Focus op fietsstromen (in blauw)
 •  Verbeteren insteek Bethlehemweg
 •  Behoud van parkeerruimte
 •  ASW inrichten als 30km zone

Het keren van vrachtwagens faciliteren op een veilige plek in plaats van de huidige locatie

Ontwerpen

Advies 

Het project verder opnemen in de voorjaarsnota. Het nu gereserveerde budget zal niet afdoende zijn voor een totale realisatie van dit plan gemaakt door ondernemers, bewoners en de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd. Binnen het huidige budget zien we enkel de oversteekbaarheid tot stand komen.

We zijn in gesprek met de gemeente Utrecht die het initiatief een warm hart toedraagt echter de scope van het projectteam van de gemeente is kleiner dan dit bewonersinitiatief waardoor kansen onbenut blijven.

Daarnaast is er een aansluitend initiatief van “Het Huis Utrecht” die in samenspraak met de gemeente Utrecht kijken hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen en de buitenruimte kunnen benutten.

Hierdoor vragen we om nu al meer prioriteit te geven aan de herontwikkeling van het gebied rondom het Boorplein en het Bethlehempark binnen de Toekomstvisie ASW en deze te zien als een sterke basis voor de toekomst.

Meer informatie? Stuur Tom de Zeeuw (initiatiefnemer) een email via info@zoispijlsweerd.nl.